Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Metódy hodnotenia vertikálnych stien v interiéri
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Vertikálne steny patria medzi najmodernejšie prvky zelene. Ide o nadštandardné a alternatívne možnosti uplatnenia rastlín v interiéri. Cieľom práce je hľadanie optimálnych pestovateľských systémov vertikálnych stien z hľadiska použitých technológií (kontajnerový systém verzus textilný systém) na príklade experimentu v Pavilóne architektúry FZKI. Hodnotenie rastových parametrov interiérových rastlín (dĺžkové prírastky, počet listov, obsah chlorofylov), rýchlosti prekorenenia substrátu (kontajnerový systém verzus textilný systém), rýchlosti presychania substrátu (s tým súvisiaci návrh na nastavenie systému údržby pri rozdielnom pestovateľskom systéme), hodnotenie estetickej funkčnosti (zapojenie plochy rastlinami a životnosti celého pestovateľského systému vertikálnej steny).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.