Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nové prístupy v tvorbe verejných a rekreačných priestorov
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca prinesie prehľad súčasných prístupov využívaných pri tvorbe verejného priestoru v rámci záhradnej a krajinnej architektúry. V návrhovej časti budú uplatnené niektoré z nich. Územie bude riešené v podrobnosti sadovnícko architetektonickej štúdie s vypracovanými detailami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia