Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti zvýšenia kvality hrozna zmenou vybraných agrotechnických zásahov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je vyhodnotenie vplyvu vybraných agrotechnických zásahov na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody hrozna.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia