Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov úrody hrozna sortimentu stolových odrôd viniča hroznorodého
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie vybraného sortimentu stolových odrôd viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) z hľadiska úrody a kvality hrozna.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia