Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Závislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kry
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je vyhodnotiť vplyv postavenia strapcov hrozna na viničnom kry na kvantitatívne a kvalitatívne parametre hrozna.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia