Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je hodnotenie diferenciácie súkvetí v zimných púčikoch viniča hroznorodého v závislosti od odrody a vybraných agrotechnických operácií.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia