Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv vybraných faktorov na diferenciáciu súkvetí viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je hodnotenie diferenciácie súkvetí v zimných púčikoch viniča hroznorodého v závislosti od odrody a vybraných agrotechnických operácií.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia