Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sadovnícko-architektonický návrh verejného priestoru vybranej časti obce. (podľa vlastného výberu)
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martina Verešová, PhD.
Abstrakt: Predkladaná diplomová práca rieši problematiku tvorby verejných priestorov vidieckych sídel. Obsahuje vypracovanie sadovnícko-architektonického návrhu vo vybranej časti obce. Vytvoreniu návrhu bude predchádzať prieskum terénu a vypracovanie potrebných analýz. Pri návrhu bude dôraz kladený na lokálne a regionálne špecifiká, identitu, väzby. Zatraktívnenie priestoru a jeho trvalú udržatelnosť. Navrhované úpravy by mali viesť k vytvoreniu nových funkčných plôch a zaistiť jeho využiteľnosť a zvýšenú návštevnosť. Klíčová slova: vidiecke sídlo, verejný priestor, vidiek, zeleň vidieckeho sídla, obnova zelene, tvorba verejných priestorov


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FZKI581Z407 Obnova zelene vidieckeho sídla