Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh odvodnenia futbalového ihriska v obci Jarok
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude navrhnúť odvodnenie futbalového ihriska podpovrchovým odvodnením rúrkovou drenážou v obci Jarok. Projekt bude spracovaný v podobe projektovej štúdie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia