Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Molekulárna bezpečnosť potravinových zdrojov
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Abstrakt:
-

K tématu nejsou zadaná žádná omezení