Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Drevotoč hruškový (Zeuzera pyrina) - potenciálne významný ovocných sadov na Slovensku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Abstrakt:
V práci sú zhrnuté poznatky o nešpecializovanom škodcovi ovocných drevín drevotočovi hruškovom (Zeuzera pyrina) týkajúce sa jeho pôvodu, bionómie a potenciálnej škodlivosti v podmienkach Slovenska.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZBc záhradníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.