Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
State of topic: approved (Ing. Ján Čimo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Biometeorology and Hydrology - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Summary: Zvyšujúce sa množstvo skleníkových plynov, a najmä CO2, v zemskej atmosfére vedie nielen k rastu globálnej teploty, ale, čo je ešte horšie, prispieva k častejšiemu výskytu extrémneho počasia. Vlny horúčav, sucho, povodne, extrémne zrážky a nakoniec aj intenzívne búrky nadobúdajú v posledných desaťročiach extrémnejší charakter, čoho dôsledku sú aj čoraz vyššie materiálne škody v obývaných oblastiach sveta. Hlavným cieľom bakalárskej práce je vypracovať literárny prehľad o možnostiach hodnotenia sucha v kontexte súčasných a budúcich klimatických podmienok a navrhnúť metodiku hodnotenia sucha pre vybranú lokalitu, resp. lokality

There are no limitations of the topic