Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnotenie dynamiky zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) počas skladovania mrazením
State of topic:
approved (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Vegetable Production - FZKI
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Záujem vedy o výžive sa v posledných rokoch orientuje predovšetkým na látky s priaznivými účinkami zabezpečujúcimi udržanie zdravia, zdravé starnutie, a teda skvalitnenie a predĺženie života. Sú to rôzne prirodzené zložky rastlinných produktov, napríklad antioxidanty, predovšetkým karotenoidy, polyfenoly a iné sekundárne metabolity. Hlavným zdrojom prevažnej väčšiny bioaktívnych látok sú najmä prírodné rastlinné produkty, zelenina a ovocie. Tekvica mošusová patrí medzi plodiny s nutrične hodnotnými plodmi, ktoré hrajú nezastupiteľnú rolu v poľnohospodárskych systémoch sveta. Táto jednoročná rastlina sa zaraďuje do čeľade Cucurbitaceae a je pestovaná hlavne pre svoje plody. V dužine plodov sa vyskytujú zdraviu prospešné látky, akými sú predovšetkým bielkoviny, antioxidanty - karotenoidy a tokoferoly a minerály. Tekvica mošusová je tiež známa pre svoj pomerne vysoký obsah polyfenolov, ktoré tvoria veľkú heterogénnu skupinu sekundárnych metabolitov. Obsah týchto bioaktívnych látok v čerstvých plodoch je variabilný, líši sa vzájomne medzi jednotlivými odrodami a taktiež môže byť ovplyvnený externými faktormi – klímou, výživou, lokalitou, skladovacími podmienkami, technologickým spracovaním atď. Cieľom diplomovej práce je hodnotenie dynamiky zmien obsahu celkových karotenoidov a celkových polyfenolov v dužine plodov počas skladovania v mraziarenskom priestore a na základe zistenia zhodnotiť vplyv genotypu a skladovania na obsah uvedených látok.

There are no limitations of the topic