Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Hodnotenie dynamiky zmien obsahu celkových karotenoidov v plodoch rôznych genotypov rajčiaka jedlého pestovaných v hydroponickom substráte
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Záujem vedy o výžive sa v posledných rokoch orientuje predovšetkým na látky s priaznivými účinkami, zabezpečujúcimi udržanie zdravia, zdravé starnutie, a teda skvalitnenie a predĺženie života. Rajčiak jedlý je po zemiakoch z celosvetového hľadiska druhou najvýznamnejšou úžitkovou rastlinou z čeľade ľuľkovitých (Solanaceae). Obsahuje vysoký podiel vlákniny a neobsahuje takmer žiadne tuky. Zrelé plody rajčiaka jedlého sú bohaté na karotenoidy, železo a vitamín C, v menšej miere obsahuje aj vitamíny skupiny B, chróm a draslík. Červenú farbu rajčinám dodáva vysoký obsah karotenoidov – rastlinných farbív, ktoré majú silné antioxidačné účinky. Najvýznamnejšie sú lykopén a β-karotén. Hydroponický spôsob pestovania rajčiakov má celý rad výhod v porovnaní s pestovaním v skleníkoch s prirodzenou pôdou. V hydroponických podmienkach sa výrazne zlepšujú podmienky koreňovej výživy rastlín, nakoľko živný roztok obsahuje ideálny pomer makro- i mikroelementov, ktoré sú v súlade s biologickými potrebami rastlín. Z uvedeného vyplýva, že v podmienkach hydroponických skleníkov sa dosahujú vyššie úrody, ich zber začína skôr, podstatne sa znižuje spotreba živej práce a znižujú sa náklady na hnojivá a pesticídy v porovnaní s pestovaním zeleniny v skleníkoch s prirodzenou pôdou. Cieľom diplomovej práce je hodnotenie dynamiky zmien obsahu celkových karotenoidov v plodoch rajčiaka jedlého počas dozrievania v hydroponickom skleníku (Farma Babindol s.r.o.) a na základe zistenia zhodnotiť vplyv genotypu a termínu zberu na obsah uvedeného antioxidantu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia