Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie nutričných ukazovateľov a výlisnosti vybraného odrodového spektra jablone domácej (Malus domestica)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Abstrakt: Jabloň domáca (Malus domestica) je najpestovanejším ovocných druhom v SR s najširším odrodovým spektrom. Svojim nutričným zložením je veľmi vhodným druhom z hľadiska zdravia konzumenta. V práci sa zameriame na hodnotenie obsahu vybraných nutričných látok v širšom odrodovom spektre zimných odrôd jabloní. Zameriame sa najmä na obsah glukózy, fruktózy, celkových cukrov, kyseliny jablčnej, celkových kyselín, ako aj na pH, hustotu a obsah refraktometrickej sušiny, ako aj zhodnotenie výlisnosti v závislosti od odrôd.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia