Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Fenomén súčasnosti: oranžové vína
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Abstrakt: Vo vinárskom svete sa presadzuje popri kvalite aj originalita. Medzi nezvyčajné produkty patria oranžové vína. Nie je to ovocné víno z pomarančov alebo oranžových melónov. Ide o hroznové víno, ktoré už poznali pred tisícročiami. V súčasnosti sa najmä v USA stalo módnym hitom, ale jeho pravlasť je v Gruzínsku. Cieľom práce je porovnať kvalitatívne a senzorické vlastnosti oranžových vín s bielymi vínami vyrobené klasickou metódou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia