Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Atraktívnosť odrodových jablčných štiav z hľadiska preferencie konzumentov
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Abstrakt: Jabloň domáca (Malus domestica) je najpestovanejším ovocných druhom v SR s najširším odrodovým spektrom. Svojim nutričným zložením je veľmi vhodným druhom z hľadiska zdravia konzumenta. V práci sa zameriame na zhodnotenie atraktívnosti odrodových jablčných štiav z hľadiska preferencie konzumentov na základe senzorického hodnotenia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení