Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Atraktívnosť odrodových jablčných štiav z hľadiska preferencie konzumentov
State of topic:
approved (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Summary:
Jabloň domáca (Malus domestica) je najpestovanejším ovocných druhom v SR s najširším odrodovým spektrom. Svojim nutričným zložením je veľmi vhodným druhom z hľadiska zdravia konzumenta. V práci sa zameriame na zhodnotenie atraktívnosti odrodových jablčných štiav z hľadiska preferencie konzumentov na základe senzorického hodnotenia.

There are no limitations of the topic