Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Atraktívnosť odrodových jablčných štiav z hľadiska preferencie konzumentov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Jabloň domáca (Malus domestica) je najpestovanejším ovocných druhom v SR s najširším odrodovým spektrom. Svojim nutričným zložením je veľmi vhodným druhom z hľadiska zdravia konzumenta. V práci sa zameriame na zhodnotenie atraktívnosti odrodových jablčných štiav z hľadiska preferencie konzumentov na základe senzorického hodnotenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia