Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností brusnice čučriedkovaj (Vaccinium myrtillus ) v rôznych výškových stupňoch na území tatranského národného parku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Abstrakt: Brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus) je poloker z čeľade vresovcovité (Ericaceae). Na území TANAPu je hojne zastúpena a pristupuje aj do vyššieho horského stupňa (od 1200 do 1500 m n. m.). V práci sa zameriame na hodnotenie vybraných nutričných látok. Zameriame sa najmä na obsah celkových cukrov, glukózy, fruktózy, celkových kyselín, kyseliny jablčnej, vínnej, ako aj na pH, hustotu, obsah asimilovateľného dusíka a obsah refraktomaterickej sušiny v bobuliach počas vegetácie. Zároveň budeme hodnotiť aj obsah ťažkých kovov v týchto plodoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia