Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ekonomické a produkčné ukazovatele rôznych spôsobov kŕmenia kapra v podmienkach výrobných stredísk SRZ
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Abstrakt: vyplní študent

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia