Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Telemetrické pozorovanie migrácií a sledovanie diurnálnych aktivít u hlavátky podunajskej na rieke Hron
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Abstrakt: vyplní študent

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia