Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Tvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úprav
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozef Halva, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Halva, PhD.
Abstrakt: Tvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úprav je jedným zo základných vstupných podkladových údajov pre projekt....

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia