Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Špecifikácia pestovania viniča a výroby vína vo vybranej vinárskej oblasti Nemecka
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je spracovať informácie o spôsobe pestovania viniča a výrobe vína (so zameraním na vína s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením) vína vo vybranej/vybraných oblasti/oblastiach Spolkovej republiky Nemecko, ktoré by mohli byť podkladom pre modelovú štúdiu v rámci Slovenska. Téma je odporúčaná pre študenta ovládajúceho príslušnú terminológiu v nemeckom jazyku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení