Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Špecifikácia pestovania viniča a výroby vína vo vybranej vinárskej oblasti Nemecka
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je spracovať informácie o spôsobe pestovania viniča a výrobe vína (so zameraním na vína s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením) vína vo vybranej/vybraných oblasti/oblastiach Spolkovej republiky Nemecko, ktoré by mohli byť podkladom pre modelovú štúdiu v rámci Slovenska. Téma je odporúčaná pre študenta ovládajúceho príslušnú terminológiu v nemeckom jazyku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení