Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Špecifikácia pestovania viniča a výroby vína vo vybranej vinárskej oblasti Nemecka
State of topic: approved (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je spracovať informácie o spôsobe pestovania viniča a výrobe vína (so zameraním na vína s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením) vína vo vybranej/vybraných oblasti/oblastiach Spolkovej republiky Nemecko, ktoré by mohli byť podkladom pre modelovú štúdiu v rámci Slovenska. Téma je odporúčaná pre študenta ovládajúceho príslušnú terminológiu v nemeckom jazyku.

There are no limitations of the topic