Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Špecifikácia pestovania viniča a výroby vína vo vybranej vinárskej oblasti Nemecka
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je spracovať informácie o spôsobe pestovania viniča a výrobe vína (so zameraním na vína s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením) vína vo vybranej/vybraných oblasti/oblastiach Spolkovej republiky Nemecko, ktoré by mohli byť podkladom pre modelovú štúdiu v rámci Slovenska. Téma je odporúčaná pre študenta ovládajúceho príslušnú terminológiu v nemeckom jazyku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia