Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Projekt výstavby ovocného sadu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je pripraviť projekt výstavby ovocného sadu - od výberu lokality, predvýsadbovej prípravy pôdy, výsadbu výsadbového materiálu, výber pestovateľskej technológie vrátane výchovného a udržiavacieho rezu počas trvania existencie ovocnej výsadby.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení