Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Projekt výstavby ovocného sadu
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je pripraviť projekt výstavby ovocného sadu - od výberu lokality, predvýsadbovej prípravy pôdy, výsadbu výsadbového materiálu, výber pestovateľskej technológie vrátane výchovného a udržiavacieho rezu počas trvania existencie ovocnej výsadby.

There are no limitations of the topic