Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Projekt výstavby vinohradu a technologického vybavenia vinárskej prevádzky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je pripraviť projekt výstavby vinohradu - od výberu lokality, predvýsadbovej prípravy pôdy, výberu podpníka, odrody/odrôd, pestovateľskej technológie vrátane výchovného a udržiavacieho rezu počas trvania existencie vinohradu a navrhnúť technologické vybavenie vinárskej prevádzky na spracovanie hrozna na víno.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení