Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Projekt výstavby vinohradu a technologického vybavenia vinárskej prevádzky
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je pripraviť projekt výstavby vinohradu - od výberu lokality, predvýsadbovej prípravy pôdy, výberu podpníka, odrody/odrôd, pestovateľskej technológie vrátane výchovného a udržiavacieho rezu počas trvania existencie vinohradu a navrhnúť technologické vybavenie vinárskej prevádzky na spracovanie hrozna na víno.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení