Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Projekt výstavby vinohradu a technologického vybavenia vinárskej prevádzky
State of topic: approved (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je pripraviť projekt výstavby vinohradu - od výberu lokality, predvýsadbovej prípravy pôdy, výberu podpníka, odrody/odrôd, pestovateľskej technológie vrátane výchovného a udržiavacieho rezu počas trvania existencie vinohradu a navrhnúť technologické vybavenie vinárskej prevádzky na spracovanie hrozna na víno.

There are no limitations of the topic