Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Projekt výstavby vinohradu a technologického vybavenia vinárskej prevádzky
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je pripraviť projekt výstavby vinohradu - od výberu lokality, predvýsadbovej prípravy pôdy, výberu podpníka, odrody/odrôd, pestovateľskej technológie vrátane výchovného a udržiavacieho rezu počas trvania existencie vinohradu a navrhnúť technologické vybavenie vinárskej prevádzky na spracovanie hrozna na víno.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia