Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie vplyvu vybraných faktorov na priebeh kvasenia a vybrané parametre vyrobených vín.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv vybraných faktorov (napr. teploty, použitých kmeňov vínnych kvasiniek) na priebeh kvasenia a vybrané parametre vyrobených vín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia