Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie vplyvu vybraných faktorov na priebeh kvasenia a vybrané parametre vyrobených vín.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv vybraných faktorov (napr. teploty, použitých kmeňov vínnych kvasiniek) na priebeh kvasenia a vybrané parametre vyrobených vín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia