Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom mojej bakalárskej práce bude zhodnotiť manažment ľudských zdrojov, zamerať sa na komplexný postup riadenia ľudských zdrojov od plánovania zamestnancov, ich rastu, odmeňovania, motivácie až po odchod zamestnancov z podniku.

There are no limitations of the topic