Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Romana Rupeková
Abstrakt: Cieľom mojej bakalárskej práce bude zhodnotiť manažment ľudských zdrojov, zamerať sa na komplexný postup riadenia ľudských zdrojov od plánovania zamestnancov, ich rastu, odmeňovania, motivácie až po odchod zamestnancov z podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia