Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Romana Rupeková
Summary: Cieľom mojej bakalárskej práce bude zhodnotiť manažment ľudských zdrojov, zamerať sa na komplexný postup riadenia ľudských zdrojov od plánovania zamestnancov, ich rastu, odmeňovania, motivácie až po odchod zamestnancov z podniku.

There are no limitations of the topic