Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Charakteristika štruktúry organizačných systémov a ich porovnanie vo vybraných podnikoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia