Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: --
Navrhol: Júlia Šályová
Abstrakt: Charakteristika štruktúry organizačných systémov a ich porovnanie vo vybraných podnikoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia