Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Rastlinné metabolity pre optimalizáciu fyziologických hodnôt krvi a moču človeka
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Biologické tekutiny človeka, ako sú krv a moč, predstavujú markery pre fyziologické hodnoty, určujúce zdravotný stav človeka s prípadnými rizikami. Práca predpokladá vykonať experiment s vybranými probandmi, trpiacimi rôznymi chorobami. Fytochemické látky rastlín optimalizujú fyziologické hodnoty, čím prispievajú k zníženiu rizika chorôb.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia