Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rastlinné metabolity pre optimalizáciu fyziologických hodnôt krvi a moču človeka
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Abstrakt: Biologické tekutiny človeka, ako sú krv a moč, predstavujú markery pre fyziologické hodnoty, určujúce zdravotný stav človeka s prípadnými rizikami. Práca predpokladá vykonať experiment s vybranými probandmi, trpiacimi rôznymi chorobami. Fytochemické látky rastlín optimalizujú fyziologické hodnoty, čím prispievajú k zníženiu rizika chorôb.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia