Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Využitie účinkov biologicky aktívnych látok v znižovaní rizika ochorení ľudí
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Abstrakt:
Biologicky aktívne látky, vyskytujúce sa v niektorých potravinách (tzv. funkčných), znižujú riziko rôznych chorôb.Za liečivé sa považujú rastliny, ktoré sa vďaka svojim biologicky aktívnym obsahovým látkam používajú na zamedzenie vzniku choroby alebo na dosiahnutie uzdravenia. Biologicky aktívne látky v nich obsiahnuté sú výsledkom zložitých biochemických procesov, tzv. primárneho a sekundárneho metabolizmu rastlín. Liečebne sa využívajú prevažne tie časti rastliny, v ktorých je zastúpený čo najväčší podiel biologicky aktívnych látok - vňať, listy, kvety, plody, semená, kôra, hľuzy, podzemky, korene. Práca je experimentálna.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení