Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Využitie účinkov biologicky aktívnych látok v znižovaní rizika ochorení ľudí
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Biologicky aktívne látky, vyskytujúce sa v niektorých potravinách (tzv. funkčných), znižujú riziko rôznych chorôb.Za liečivé sa považujú rastliny, ktoré sa vďaka svojim biologicky aktívnym obsahovým látkam používajú na zamedzenie vzniku choroby alebo na dosiahnutie uzdravenia. Biologicky aktívne látky v nich obsiahnuté sú výsledkom zložitých biochemických procesov, tzv. primárneho a sekundárneho metabolizmu rastlín. Liečebne sa využívajú prevažne tie časti rastliny, v ktorých je zastúpený čo najväčší podiel biologicky aktívnych látok - vňať, listy, kvety, plody, semená, kôra, hľuzy, podzemky, korene. Práca je experimentálna.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia