Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Ochranné účinky prírodných polyfenolov pri ochoreniach obehového systému
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Summary:
V samotných rastlinách majú polyfenoly rôzne biologické funkcie, napríklad dodávajú chuť a farbu, podieľajú sa na tvorbe štruktúry rastlín, na ochrane proti infekciám, UV-žiareniu, pred patogénmi a fyzikálnym poškodením. V živočíšnom organizme majú prírodné polyfenoly široké spektrum fyziologických a farmakologických účinkov. Prírodné polyfenolické látky tvoria štruktúrne veľmi rozmanitú skupinu prirodzene sa vyskytujúcich látok. V súčasnosti je známych viac ako 8000 druhov polyfenolických štruktúr, z toho viac ako 4000 druhov patrí do skupiny flavonoidov. Práve flavonoidy (flavány, flavanóny, flavóny, flavonoly, chalkóny, antocyanidíny) sú najviac študovanou skupinou polyfenolických zlúčenín, najmä pre ich blahodarný vplyv na obehový systém. Ďalej sem patria napríklad ligníny, proantocyanidíny, izoflavóny, katechíny, taníny atď. Práca je experimentálna štúdia.

There are no limitations of the topic