Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra veterinárskych disciplín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Abstrakt: .

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia