Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Interný audit vo výrobnej organizácii
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Institute:
Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:--
Proposed by: Ing. PhDr. Mgr. Radka Chvojková
Summary:
Vo vybranej organizácii vykonať plánovaný interný audit produktu.V rámci hodnotiacej fázy vypracovať Protokol z auditu, ktorý bude obsahovať hlavne: zoznam nezhôd a dôkazy nezhody. Odstránenie nezhôd, ako aj účinnosť prijatých opatrení preveriť neplánovaním interným auditom.

There are no limitations of the topic