Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Posúdenie stresových faktorov krajiny vo vybranej lokalite
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude zmapovať popísať s posúdiť stresové faktory krajiny. Popíšeme, zmapujeme a posúdime endogénne a exogénne stresové faktory, primárne (plochy priemyslu, poľnohospodárske objekty, sídla,..) a sekundárne (kontaminácia hornín, pôdy, vody, ovzdušia, poškodenie vegetácie) stresové faktory. Taktiež popíšeme a zmapujeme prirodzené, antropogénne, viditeľné a neviditeľné stresové faktory.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBc krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.