Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv prírodných katastrof na životné prostredie celého Slovenska
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Abstrakt: Zanedbanie starostlivosti o životné prostredie vedie k degradácii prírody a pôsobí aj na zdravie obyvateľstva. Potrebné je preto analyzovať oblasti, ktoré majú najväčší účinok na životy a zdravie, či majetok ľudí. Práca analyzuje prírodné katastrofy, ktoré ovplyvňujú životné prostredie ako sú kozmické vplyvy, vlastnosti atmosféry, globálnu zmena klímy, tektonické javy, prirodzená rádioaktivita prostredia. Cieľom práce je zhrnutie problematiky vplyvu prírodných katastrof na životné prostredie a návrh na zmiernenie ich negatívnych dopadov v podmienkach Slovenska.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.