Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Priebeh kvality vody severozápadnej časti Žitného ostrova
Stav tématu: schváleno (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Abstrakt: Žitný ostrov predstavuje významný zdroj vody pre oblasť Podunajskej nížiny. Voda je využívaná vo všetkých sférach priemyslu, poľnohospodárstva a pre obyvateľstvo. Aj preto je potrebné sledovať jej kvalitu a minimalizovať potenciálne znečistenie. Cieľom práce bude na základe verejne dostupných podkladov vyhodnotiť chod kvality vody (podzemnej alebo povrchovej) v severozápadnej časti Žitného ostrova. Bližšia špecifikácia územia bude urobená v spolupráci so študentom.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.