Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: DNA analýzy genotypov kukurice pomocou génovo špecifických markerov
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Abstrakt: Cieľom dipl.práce budú DNA analýzy genotypov kukurice pomocou génovo špecifických molekulárnych markerov, identifikácia a určenie príbuzenských vzťahov medzi genotypmi. Odporučenie vhodných molekulárnych markerov do procesu šľachtenia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ABi aplikovaná biológia
I-ATI agrobiotechnológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.