Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951) v Nitrianskom kraji
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Úlohou bakalárskej práce je zhodnotenie výskytu hrčiarky gaštanovej v Nitrianskom kraji. Študent v rámci bakalárskej práce navštívi lokality s výskytom gaštana jedlého a vizuálne posúdi prítomnosť škodcu. Následne zhotoví mapku rozšírenia pomocou faunistických štvorcov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.