Přehled vypsaných témat - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Zhodnotenie výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951) v Nitrianskom kraji
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Úlohou bakalárskej práce je zhodnotenie výskytu hrčiarky gaštanovej v Nitrianskom kraji. Študent v rámci bakalárskej práce navštívi lokality s výskytom gaštana jedlého a vizuálne posúdi prítomnosť škodcu. Následne zhotoví mapku rozšírenia pomocou faunistických štvorcov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZBc záhradníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.