Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
State of topic: approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Drlička, PhD.
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Róbert Drlička, PhD.
Summary:
Implementácia softvéru MasterCam na sústruhy: a.Problematika postprocesorov b.Obrábacie moduly c.Čítanie ISO kódu a pod. alt.: Porovnanie CAM softérov pre programovanie sústružníckych obrábacích centier s rôznymi riadiacimi systémami

There are no limitations of the topic