Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
Stav tématu:
schváleno (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Implementácia softvéru MasterCam na sústruhy: a.Problematika postprocesorov b.Obrábacie moduly c.Čítanie ISO kódu a pod. alt.: Porovnanie CAM softérov pre programovanie sústružníckych obrábacích centier s rôznymi riadiacimi systémami

K tématu nejsou zadaná žádná omezení