Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centrách
Stav témy:
schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Róbert Drlička, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Róbert Drlička, PhD.
Abstrakt: Implementácia softvéru MasterCam na sústruhy: a.Problematika postprocesorov b.Obrábacie moduly c.Čítanie ISO kódu a pod. alt.: Porovnanie CAM softérov pre programovanie sústružníckych obrábacích centier s rôznymi riadiacimi systémami

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia